Kyselina octová 25% 5L

hvězda 1 hvězda 2 hvězda 3 hvězda 4 hvězda 5 (1)Počet hvězdiček je 5 z 5

Kyselina octová s vyšší koncentrací 25% je vhodným ekologickým čistícím prostředkem. Více

Balení: 5 l Výrobce: Nanolab Kód produktu: P00606 Doprava a platba

Původní cena 399 Kč. Ušetříte 5% (20 Kč) 379 Kč s DPH 75,80 Kč/l

Skladem
ks

Kyselina octová s vyšší koncentrací 25% je vhodným ekologickým čistícím prostředkem. Více

Balení: 5 l Výrobce: Nanolab Kód produktu: P00606 Doprava a platba

Kyselina octová 25%

Kyselina octová 25% je univerzální ekologický přípravek, šetrný k životnímu prostředí. Znaly ho už i naše babičky. Využití najde v celé domácnosti. Odmastí zaneřáděnou digestoř a poradí si s vodním kamenem v trubkách i pračce. Kyselina octová/bílý ocet 25% je ideální náhrada téměř všech chemických čistidel. 

Klíčové vlastnosti a použití:  • kyselina octová 25% je bez přidaného karamelu - čištěnou věc neobarví a nezanechá žádné fleky

  • použivá se k čištění kachliček, umyvadel, wc, dřezů apod. (v kombinaci se sodou)

  • likviduje pachy

  • odstraňuje vodní kámen z pračky, myčky, varné konvice…

  • dnes to legislativa EU nepovoluje, ale naše babičky jej běžně používaly na hubení plevele, k dezinfekci ovoce a zeleniny, ošetření drobných ran a oděrků i proti černým plísním na stěnách

  • více než 30 rad a tipů jak na eko úklid najdete v Lexikonu pro velký úklidDoporučujeme ředění vodou v pořadí kyselina octová do vody. Produkt není určen pro potravinářské účely a k přímé spotřebě.

Skladování: skladujte v uzavřeném obalu mimo dosah přímého slunečního záření na chladném a tmavém místě.

Složení: kyselina octová 25%, index. č. 607-002-00-6
Dostupné balení: 1 ltr | 5 ltr 
Vzhled: bezbarvá kapalina s ostrým dráždivým zápachem, dokonale mísitelná s vodou
Vzorec: CH3COOH, C2H4O2
CASn: 64-19-7
ES: 200-580-7

Parametry

Kyselina octová % min. 25,00
Acetaldehyd % max. 0,04
Redukující látky (jako kyselina mravenčí)  % max. 0,1
Těžké kovy (jako Pb) % max. 0,0004
Železo % max. 0,0004
Netěkavý zbytek  % max. 0,004

 

Prodávané výrobky nejprve testujeme “na vlastní kůži”. Každý výrobek musí být zkrátka perfektní. Jen takový výrobek se dostane do prodeje. Nenecháváme nic náhodě. Nabízíme jenom kvalitní, ověřené a vyzkoušené výrobky.

Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.  • používejte ochranné rukavice (ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít

  • způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí

  • nevdechujte páry

  • PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. 

  • okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře

  • je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku

  • zákaz kouření při manipulaci s kyselinou octovou.

  • uchovávejte mimo dosah dětí

  • PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: několik minut opatrně vyplachujte vodou, vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a/pokud je lze vyjmout snadno, pokračujte ve vyplachování, přetrvává-li podráždění očí: vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření

  • odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad. Vymytý obal předejte k recyklaci.

  • nebezpečíParametry
Objem 5000 ml