LeFleur SWEET JASMINE vůně do auta ve spreji

Výprodej Sprej TIP na dárek

Unikátní aromatická směs čerstvých citrusových tónů pro použití v interiéru vašeho vozidla. Více

Výrobce: LeFleur Kód produktu: P00692 Doprava a platba

98 Kč s DPH

Skladem
ks

Unikátní aromatická směs čerstvých citrusových tónů pro použití v interiéru vašeho vozidla. Více

Výrobce: LeFleur Kód produktu: P00692 Doprava a platba

LeFleur SWEET JASMINE vůně do auta ve spreji

Unikátní aromatická směs pro použití v interiéru vašeho vozidla s podmanivými tóny čerstvých citrusových tónů jež přechází k elegantní květinové vůni s obsahem pivoňky a konvalinky. Santalové dřevo dodává vůni eleganci.

TIP: jemně nasprejujte do interiéru vozidla nebo na textilní koberečky

Objem: 10 ml
Obsahuje: Limonene, Linalool, Linalyl Acetate, Trans-Rose Ketone-3 (Trans-Delta-Damascone)Legislativní informace


Vysoce hořlavá kapalina a páry. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte mimo dosah tepla, horkých povrchů, jisker, otevřeného ohně a jiných zdrojů zapálení. KOUŘENÍ ZAKÁZÁNO. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody/mýdla. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, pokud jsou nasazeny a lze je snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. Pokud podráždění očí přetrvává: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Odstraňte obsah/nádobu ve sběrně nebezpečného odpadu.


Prodávané výrobky nejprve testujeme “na vlastní kůži”. Každý výrobek musí být zkrátka perfektní. Jen takový výrobek se dostane do prodeje. Nenecháváme nic náhodě. Nabízíme jenom kvalitní, ověřené a vyzkoušené výrobky.

Parametry
Objem 10 ml
Vůně Sweet jasmine